Najczęstsze błędy w montażu rekuperacji i jak ich uniknąć

Rekuperacja, czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, to coraz popularniejsza technologia stosowana w budynkach, mająca na celu poprawę jakości powietrza i oszczędność energii. Montaż rekuperatora wymaga jednak odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. W tym artykule omówimy najczęstsze błędy w montażu rekuperacji oraz przedstawimy sposoby na ich uniknięcie. Zapoznanie się z tymi wskazówkami może pomóc w poprawnym wdrożeniu rekuperacji w budynku i zapewnieniu jej efektywnego działania.

1. Nieprawidłowe dobrane miejsce montażu

Jednym z najczęstszych błędów w montażu rekuperacji jest nieprawidłowe dobrane miejsce instalacji. Wybór odpowiedniego miejsca ma kluczowe znaczenie dla efektywnego działania systemu. Montaż powinien odbywać się w miejscu, gdzie nie będzie przeszkód dla swobodnego przepływu powietrza, a także aby rekuperator był łatwo dostępny do konserwacji. Unikaj umieszczania rekuperatora w miejscach narażonych na duże zmiany temperatury, wilgotność, lub w sąsiedztwie źródeł hałasu, które mogą zakłócać pracę systemu.
W sytuacjach, w których rekuperator będzie znajdował się na nieogrzewanym strychu- rekomendujemy zastosowanie urządzeń Airpack4 marki Thessla Green.

2. Błędy w układzie przewodów

Błędy w układzie przewodów wentylacyjnych mogą znacznie wpłynąć na wydajność rekuperacji. Należy unikać zbyt długich przewodów, zbędnych zakrętów, czy niewłaściwego przekroju przewodów. Nieprawidłowo zaprojektowany układ może prowadzić do zbyt dużego oporu przepływu powietrza, co skutkuje nieefektywnym działaniem rekuperatora oraz zwiększonym zużyciem energii.
W szczególności należy zadbać o minimalizację różnic długości przewodów wentylacyjnych. Klasycznym wzorem stosowanym przez wielu instalatorów jest:
długość najkrótszego przewodu >= 0,5x długość najdłuższego przewodu.
Zbyt duże różnice mogą uniemożliwić regulację instalacji.

3. Pominięcie izolacji przewodów

Niezbyt oczywistym, ale często popełnianym błędem, jest pominięcie izolacji przewodów wentylacyjnych. W przypadku, gdy przewody przechodzą przez niewyizolowane pomieszczenia, jak na przykład strych czy garaż, może dojść do znacznych strat ciepła. Dobra izolacja przewodów zapewni efektywne odzyskiwanie ciepła i oszczędność energii.
Brak lub zbyt słaba izolacja moze równiez spowodować wiele innych problemów, które szerzej opisaliśmy w tym artykule.

4. Nieodpowiednie podłączenie źródeł powietrza

Rekuperatory dwustronne pozwalają na jednoczesne odzyskiwanie ciepła z powietrza wyciąganego z budynku oraz z powietrza świeżego. Warto jednak pamiętać, żeby źródła powietrza były prawidłowo podłączone. Częsty błąd to podłączenie źródła powietrza wywiewnego np. do salonu, a źródła nawiewnego do łazienki. To może prowadzić do niepożądanej wymiany zapachów i wilgoci.
Należy również pamiętać o stosowaniu odpowiednich anemostatów do nawiewów i wywiewów.

Podsumowanie

Montaż rekuperacji wymaga odpowiedniej wiedzy i staranności, aby system działał efektywnie i przynosił korzyści w postaci poprawy jakości powietrza i oszczędności energii. Unikanie najczęstszych błędów, takich jak nieprawidłowe dobrane miejsce montażu, błędy w układzie przewodów, brak izolacji czy nieodpowiednie podłączenie źródeł powietrza, może znacznie poprawić działanie rekuperacji.

Jeśli nie masz pewności, jak samodzielnie zająć się montażem, warto skonsultować się z nami - wesprzemy na każdym etapie projektu, wyboru oraz montażu.
Pamiętaj, że odpowiednio zamontowana rekuperacja przyniesie wymierne korzyści dla Twojego zdrowia i portfela. Dbajmy o jakość powietrza, jakie oddychamy, i podejmujmy świadome decyzje przy instalacji tego typu systemów.